Månad: februari 2012

  • Härmed inbjuds till årsmöte för Stora Tuna OK

    Härmed inbjuds till årsmöte för Stora Tuna OK. Plats: Skräddarbacksstugan Tid: Onsdagen den 7/3, klockan 18.00 Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2011 samt föreningsplan för 2012 kommer att finnas tillgängligt på www.sttunaik.nu några dagar innan mötet. Motioner skall vara styrelsens sekreterare Niklas Löwegren (niklas.lowegren@trafikverket.se) tillhanda senast den 17 februari. Dagordning viagra for sale @ do…

  • Resursgrupper klara

    Nu har vi en klar bemanning av resursgrupperna som vi börjar arbeta med direkt! I bifogad fil ser du vilken eller vilka grupper du har allokerats till. Vi har en relativt stor grupp som ej är allokerade ännu som har grupp=POOL (104 st). Till dessa kommer även de namn som varit aktiva i jourgrupperna men…