Resursgrupper klara

Nu har vi en klar bemanning av resursgrupperna som vi börjar arbeta med direkt! I bifogad fil ser du vilken eller vilka grupper du har allokerats till. Vi har en relativt stor grupp som ej är allokerade ännu som har grupp=POOL (104 st). Till dessa kommer även de namn som varit aktiva i jourgrupperna men som ej är med på medlemsportalen. Alla dessa personer kommer att behövas för insatser under året, t.ex. i samband med arrangemang som P&L och Blodomloppet. Det är också möjligt (och troligt) att dessa personer ansluter sig till en eller flera specifika resursgrupper.

Ansvariga för resp. resursgrupp enligt nedan;

• Stuga: Gunde Hjalmarsson
• Försäljning/marknad: Anders Hansson
• Info/IT: Joakim Svensk
• Material: Vakant (hanteras av kommittéansvarig Arrangemang)
• Blodomloppet: Eva-Lotta Löfgren
• Peace & Love: Mats Bayard
• Social: Vakant (hanteras av kommittéansvarig Motion)
• Motion: Vakant (hanteras av kommittéansvarig Motion)
• Resor: Ulf Eriksson
• 4-klubbs: Camilla Wallin
• Ungdom: Vakant (hanteras av kommittéansvarig Ungdom)
• Träning: Vakant (hanteras av kommittéansvarig Träning & Tävling)
• Tävling: Vakant (hanteras av kommittéansvarig Träning & Tävling)

2012 får vi se som ett övergångsår, då jourgrupperna upphör och resursgrupperna träder in. Ändringar kan därför behöva göras löpande under året. Önskemål om ändringar sänds till mats@bayard.nu . Mats Bayard kommer i samarbete med resp. kommittéansvarig allokera resurser så att vi i inte får obalans mellan de behov och resurser vi har.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av