Om Stora Tuna OK

Stora Tuna OK är en orienteringsklubb från Borlänge. I vår förening, som har ca 360 medlemmar, satsar vi både på att ha en elitverksamhet av toppklass liksom riktigt bra barn- och ungdomsverksamhet samt vara ett attraktivt alternativ för dem som vill motionsorientera.

Vår klubbstuga finns i Skräddarbacken.

Organisation

Styrelsen 2024

Ordförande: Anders Eklund, eps_co1(at)yahoo.se

Vice ordf: Hampus Möller, hampus.moeller(at)gmail.com

Sekreterare: Jörgen Fernvik, jorgen.fernvik(at)gmail.com

Kassör: Markus Lang, markuslang.at(at)gmail.com

Ungdomskommitté: Anna Mårsell, anna.kerstin.marsell(at)gmail.com

Senior- och juniorkommité: Peo Svensk, peo.svensk(at)gmail.com

Arrangemangskommitté: Joakim Svensk, joakimsvensk(at)hotmail.com

Övriga funktioner i klubben

Herr-UK: Staffan Eriksson, staffan.r.eriksson(at)gmail.com, 070-452 1049

Dam-UK: Ingrid Alexandersson, ingrid.alexandersson(at)gmail.com, 072-5031936

Junioransvarig: Vakant

Träning: Mattias Mårts, mattias(at)martsskogskonsult.se

Kartgrupp: Joakim Svensk, joakimsvensk(at)hotmail.com
Erik Sundberg, sundbergme(at)gmail.com 

Medlemsregister: Leif Åkerblom, tunaleif(at)gmail.com

Valberedning: Håkan Rystedt

Hemsida: —–, info(at)storatuna.nu

Sportident: Erik Liljequist, e.liljequist(snabela)gmail.com

Sponsring:
Anders Eklund, eps_co1(at)yahoo.se
Peo Svensk, peo.svensk(at)gmail.com

Materialansvarig: Lars Arvidsson, lars.arvidsson45(at)gmail.com

Breddgrupp:
Leif Åkerblom, tunaleif(at)gmail.com
Ingrid Svensson

HittaUt: Leif Åkerblom, tunaleif(at)gmail.com

 

Adresser

Fakturaadress (endast fakturor kan skickas till denna adress)

Stora Tuna Orienteringsklubb
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX2636
105 69 Stockholm

Fakturaadress epost (elektronisk faktura i PDF , ej andra format):

faktura@storatuna.nu

Bankgiro

Stora Tuna OK: 882-2736

Swish

Stora Tuna OK: 123-0518183

Organisationsnummer

802435-4642

Klubbadress

Stora Tuna OK
c/o Markus Lang
Tägtvägen 25
784 40 BORLÄNGE

info@storatuna.nu

Arrangemang

Samarbetspartners

GULD

BRONS

ÖVRIGA