Om Stora Tuna OK

Stora Tuna OK är en orienteringsklubb från Borlänge. I vår förening, som har ca 380

medlemmar, satsar vi både på att ha en elitverksamhet av toppklass liksom riktigt bra barn- och

ungdomsverksamhet samt vara ett attraktivt alternativ för dem som vill motionsorientera.

Vår klubbstuga finns i Skräddarbacken.

Organisation

Styrelsen 2019

Ordförande: Anders Eklund, eps_co1(at)yahoo.se

Vice ordf: Christer Hellström, chdeneco(at)gmail.com

Sekreterare: Eva-Lotta Löfgren, evalotta.lofgren(at)gmail.com

Kassör: Markus Lang, markuslang.at(at)gmail.com

Ungdomskommitté: Johanna Maxén, johannamaxen(at)hotmail.com

Senior- och juniorkommité: Peo Svensk, peo.svensk(at)gmail.com

Arrangemangskommitté: Niklas Löwegren, niklas.lowegren(at)trafikverket.se

Övrig funktioner i klubben

Herr-UK: Staffan Eriksson, staffan.r.eriksson(at)gmail.com, 070-452 1049

Dam-UK: Ingrid Alexandersson, ingrid.alexandersson(at)gmail.com, 072-5031936

Junioransvarig: Vakant

Träning: Mattias Mårts, mattias(at)martsskogskonsult.se

Kartgrupp: Claes Nideborn, nideborn(at)gmail.com, 070-6650383

Medlemsregister: Leif Åkerblom, tunaleif(at)gmail.com

Valberedning: Ingrid Svensson, Amanda Karlsson, Leif Åkerblom

Hemsida: —–, info(at)storatuna.nu

Sportident: Anna Mårsell, anna.kerstin.marsell(at)gmail.com

Materialansvarig: Lars Arvidsson, laar001(at)spray.se

Adresser

Fakturaadress (endast fakturor kan skickas till denna adress)

Stora Tuna Orienteringsklubb
c/o Bankgirocentralen BGC AB
FE 301, BGC-id FRX2636
105 69 Stockholm

Fakturaadress epost (elektronisk faktura i PDF , ej andra format):

faktura@storatuna.nu

Bankgiro

Stora Tuna OK: 882-2736

Swish

Stora Tuna OK: 123-0518183

Organisationsnummer

802435-4642

Klubbadress

Stora Tuna OK
c/o Markus Lang
Tägtvägen 25
784 40 BORLÄNGE

info@storatuna.nu