Skogslek

miniknat

Skogsleksbarn

Skogsleken är till för de yngsta barnen mellan fyra och sex år. Här lär vi känna skogen , naturen och kartan genom lek. Just lek, glädje och nyfikenhet är det viktigaste i denna verksamhet.
Barnen deltar på skogsleken tillsammans med sina föräldrar men under ledning av ledare från Stora Tuna OK och utgår från klubbstugan i Skräddarbacken.

Det finns plats för några fler barn i grupperna. Om du som förälder kan hjälpa till som ledare finns det alltid plats. Om ni vill vara med och inte har deltagit förut, skicka ett mail till storatunaungdom@outlook.com för att anmäla intresse.