Skogslek

miniknat
Skogsleksbarn

Skogsleken är till för de yngsta barnen mellan fyra och sex år. Här lär vi känna skogen, naturen och kartan genom lek. Just lek, glädje och nyfikenhet är det viktigaste i denna verksamhet.
Barnen deltar på skogsleken tillsammans med sina föräldrar men under ledning av ledare från Stora Tuna OK och utgår från klubbstugan i Skräddarbacken.

Det finns plats för några fler barn i grupperna. Om du som förälder kan hjälpa till som ledare finns det alltid plats. Om ni vill vara med och inte har deltagit förut, skicka ett mail till storatunaungdom@outlook.com för att anmäla intresse.

Arrangemang

Samarbetspartners

GULD

BRONS

ÖVRIGA