Verksamhet

Klubben arrangerar träningar varje vecka året runt, som är öppna för alla medlemmar. Programmet varierar under säsongen, men en viktig stomme är tisdagsträningarna från klubbstugan. Då springer eliten intervaller, motionsgruppen springer distans eller intervaller på sina villkor och klubbens äldre ungdomar springer ibland med eliten och ibland i egen grupp. Efter träningen äter vi mat i klubbstugan.
Gympa och teknikträning bedrivs i samarbete med närbelägna klubbar.
Klubbens träningar ska kunna utgöra en bra bas för de löpare som vill bli riktigt bra och hjälpa övriga att bli bättre än de tänkt sig. Alla ska kunna hitta något i träningsutbudet som attraherar dem.
Löpare som representerar andra klubbar är alltid välkomna på Stora Tuna OKs träningar. De som regelbundet tränar med oss ser vi gärna blir stödmedlemmar.
Aktuella träningar hittar du i kalendern.

Om du har frågor om träningsverksamheten, kontakta Mattias Mårts, mattias{at}martsskogskonsult.se

Arrangemang

Samarbetspartners

GULD

BRONS

ÖVRIGA