Testrunda

Sedan 2003 så har vi använt oss av Thomas Norgrens Testrunda för att mäta vår fysiska status. Oftast körs den 2 gånger per år och vi kör alltid med intervallstart med 30 sek startmellanrum. Längden på den är 4990m och start och mål är utanför klubbstugan. Det är en hel del välkända löpare och orienterare som pressat sig på denna. Rekordet hålls för närvarande av  Tove Alexandersson (17:44, 2014) och Emil Svensk (14:40, 2021).

Testrunda (uppdaterad 2021-03-21)

Arrangemang

Samarbetspartners

GULD

BRONS

ÖVRIGA