Medlemsinformation

Här finns lite matnyttig information till dig som redan är medlem.

Klubbens olika informationskanaler – vad finns var?
Information om Stora Tuna OK som förening och om frågor som rör orientering i klubben hittar du på några olika ställen. Nedan beskrivs var du hittar den viktigaste informationen och vem du ska kontakta vid olika frågor. Leta gärna själv runt på de olika kanalerna.

De informationskanaler som klubben använder är:

 • Eventor: https://eventor.orientering.se
 • Hemsidan: www.storatuna.nu
 • Facebook: Stora Tuna OK

Eventor
I Eventor finns tävlingskalendern där alla tävlingar som arrangeras kan sökas ut via olika filter. Här finns information om tävlingarna såsom inbjudan, PM, startlista, resultatlista etc. Det är i Eventor man anmäler sig till alla tävlingar.

Du kan ställa in olika filter för att visa vissa tävlingar. Välj ”Alla tävlingar (inkl. när- och klubbtävlingar)” i första filtreringen om du vill se de mindre tävlingarna (och träningar) som går i närheten.

Endast aktiva medlemmar är inlagda i Eventor. Eventor kan man nå på flera sätt. Antingen genom att gå direkt till sidan https://eventor.orientering.se, eller via fliken Eventor i IdrottOnline eller via fliken Tävlingsanmälan på Stora Tuna OKs hemsida. Det är samma inloggningsuppgifter till Eventor som till IdrottOnline.

Hemsidan (denna, alltså)
När du går in på hemsidan ser du de senaste nyheterna. Under fliken Om Stora Tuna OK presenteras föreningens organisation och där finns information om klubbstugan och andra praktiska frågor.

Under Verksamhet presenteras själva kärnan i föreningen, det vill säga våra orienteringsaktiviteter i form av träningar, tävlingar, läger och annat för allt från ungdomar till elit.

Under Arrangemang finns information om de orienteringstävlingar vi själva arrangerar och andra arrangemang som Blodomloppet och liknande.

I Kalendern kan man se de aktiviteter som är på gång. Vill du lägga in aktiviteter i kalendern så maila till Jörgen (jorgen.fernvik(at)gmail.com).

Det finns också en Gästbok där vem som helst kan skriva inlägg.

Hemsidan är öppen för alla och kräver ingen särskild inloggning.

Facebook
På Stora Tuna OKs sida på Facebook dyker det upp information om vad som är på gång just nu.

Stora Tunas OKs Facebooksida är en sluten grupp för betalande medlemmar som man får be om att bli tillagd till genom att klicka på ”Gå med i grupp”.


Mailutskick
Har du behov av att göra ett mailutskick till alla, eller en viss grupp av, medlemmar så maila till Jörgen (jorgen.fernvik(at)gmail.com) för att få hjälp med utskicket.


Se över dina personuppgifter i IdrottOnline
Det är viktigt att dina uppgifter i IdrottOnline är korrekta. Så här redigerar du dina uppgifter:

 • Gå in på https://login.idrottonline.se/.
 • Logga in. Det kan du göra med ditt personnummer (ÅÅMMDDXXXX). Om du inte kommer ihåg ditt lösenord så klicka på meningen ”Har du glömt ditt lösenord?” så skickas en länk (giltig i 20 minuter) till din e-postadress där du kan återställa ditt lösenord. Men eftersom en del har fått problem när man byter lösenord så rekommenderar vi att du behåller det lösenord du får först och sparar det på ett ställe där du kommer åt det.
 • Klicka på ditt namn i övre högra hörnet.
 • Klicka på min sida.
 • Välj redigera profil.
 • Till höger om personnumret finns ett litet öga. Om du klickar på det så byter den mellan att visa och inte visa de fyra sista siffrorna i personnumret.
 • På sidan finns möjlighet att lägga in många olika uppgifter. Du väljer själv vilka du vill lägga in.
 • För varje information kan du välja om den ska vara synlig eller inte. Det finns tre alternativ:

Ingen = ingen kan se uppgiften (enbart ditt namn syns i medlemslistan)

Besökare på hemsidan i idrottOnline = informationen är synlig publikt, dvs för alla som besöker idrottOnline.

Endast inloggad i organisation = bara inloggade medlemmar i Stora Tuna OK kan se informationen.

I och med att hemsidefunktion i Idrottonline har lagts ner borde inte dessa alternativ påverkar något, vårt förslag är dock att du sätter att endast de som är inloggade i organisationen kan se det. Tänk på att om du utelämnar kontaktuppgifter kommer det blir svårt för oss att skicka information om klubben till dig.


Medlemsavgfit

Information om medlemsavgfit finns på sidan Bli medlem

Arrangemang

Samarbetspartners

GULD

BRONS

ÖVRIGA