Information om lagring av personuppgifter

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) har styrelsen arbetat fram ett dokument om hur klubben behandlar personuppgifter. Dokumentet (STOK GDPR 2018) finns att läsa i sin helhet för medlemmar genom att kontakta klubbens sektreterare.

I korthet innebär det följande:

Personuppgifter vid medlemskap
När du registrerar dig som medlem i Stora Tuna OK uppger du dina personuppgifter. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår interna verksamhet.

Personuppgiftspolicy
Som förening behöver Stora Tuna OK ha ett medlemsregister innehållande namn, adress, personnummer, telefon och e-post. Uppgifterna behövs för tävlingsadministration, utbildning, licenshantering, för intern klubbinformation och träningsverksamhet samt för bidrag, stöd, statistik, redovisning etc. till kommun och förbund. Föreningen använder också foton – men enbart foton i tävlings- och träningsverksamheten publiceras.

Informationen om klubbens medlemmar finns i Stora Tuna OK:s medlemsregister som hanteras i IdrottOnline.

Stora Tuna OK använder inte dina personuppgifter i något annat sammanhang än inom föreningens verksamhet. Det är Stora Tuna OK som förening, och då i praktiken styrelsen, som är personuppgiftsansvarig. Det är alltså styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Vill du veta mer så kontakta styrelsen.

Dina rättigheter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få ta del av den information som finns registrerat om dig och du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Som medlem i Stora Tuna OK har du tillgång till klubbens sida i IdrottOnline. Där kan du själv redigera dina personuppgifter och även bestämma hur synliga de ska vara.

Skulle du uppleva att klubben inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand (maila jorgen.fernvik(at)gmail.com).

Arrangemang

Samarbetspartners

GULD

BRONS

ÖVRIGA