Härmed inbjuds till årsmöte för Stora Tuna OK

Härmed inbjuds till årsmöte för Stora Tuna OK.
Plats: Skräddarbacksstugan
Tid: Onsdagen den 7/3, klockan 18.00
Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för 2011 samt föreningsplan för 2012 kommer att finnas tillgängligt på www.sttunaik.nu några dagar innan mötet. Motioner skall vara styrelsens sekreterare Niklas Löwegren (niklas.lowegren@trafikverket.se) tillhanda senast den 17 februari. Dagordning

viagra for sale @ do you need a prescription for cialis @ generic cialis online india @ adderall viagra @ viagra vs cialis vs levitra

finns i bilagt dokument.

Dagordning årsmöte 2012 (Uppdaterad 2012-02-26)

Uppdatering 2012-02-26
Dokument inför årsmötet finns nu att läsa i dokumentarkivet på medlemsportalen (Direktlänk: http://storatunaok.triona.se/tunabetala/FilArkiv.aspx?showfolder=22)
* Verksamhetsberättelse 2011 (Uppdaterad 2012-03-07)
* Föreningsplan 2012 (Uppdaterad 2012-03-07)
* Motion till årsmötet samt styrelsens yttrande till inkommen motion

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av