Månad: februari 2011

  • Dokument inför årsmötet

    Nu finns verksamhetsberättelse (preliminär) för 2010 samt föreningsplan inför 2011 att tillgå i dokumentarkivet på medlemssidorna Verksamhetsberättelse uppdaterad 2010-03-08

  • Sökes: Klädansvarig

    Är du intresserad av att hjälpa till med Stora Tunas kläder? Vi söker nu en eller flera personer som vill arbeta med Tunas OL-kläder (Ullmax sköts separat). Du/ni kommer att ansvara för – lager och lagerförsäljning av våra OL-kläder – samordning av beställning ca. 1 ggn per år – kontakt med leverantörer – kontroll över…

  • Årsmöte Stora Tuna OK

    Härmed inbjuds du till årsmöte. Plats: Skräddarbacksstugan Tid: 9 mars 2011, klockan 19.00. Förslag till dagordning; § 1 Mötets öppnade § 2 Fastställande av röstlängd för mötet. § 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet. § 4 Val av protokolljusterare och rösträknare. § 5 Mötets behöriga utlysande. § 6 Fastställande av föredragningslista. § 7…