Dokument inför årsmötet

admin —  2011-02-27

Nu finns verksamhetsberättelse (preliminär) för 2010 samt föreningsplan inför 2011 att tillgå i dokumentarkivet på medlemssidorna

Verksamhetsberättelse uppdaterad 2010-03-08

admin

Posts