SSAB förlänger avtalet med Stora Tuna OK!

Vi kan glädjande meddela att SSAB väljer att förlänga avtalet med oss!

Mia Eriksson, Plats- och Produktionschef: Vi är mycket glada att få vara en del av ett så framgångsrikt team!

SSAB i korthet:
SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSAB är en av våra viktigaste sponsorer som bidrar starkt till att vi kan hålla en sådan framgångsrik och omfattande verksamhet.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av