Träningsgrupper

Träningsverksamheten bedrivs uppdelad i ett antal olika grupper.

Skogslek

Skogslek är gruppen för de yngsta, 5-6 år. Träningarna består av lek och rörelse med syfte att träna motorik och framförallt hitta glädje i att röra sig i skogen och leka tillsammans. Skogsleken bedrivs vid klubbstugan ett antal onsdagar under sen vår och ett antal onsdagar under tidig höst.

Skogslek 2018 börjar 9/5, mer info finns här: Inbjudan Skogslek 2018

Barnträning

För barn finns ett antal grupper från 7 upp till 12 år. Här lär vi oss orienteringsteknik på grön till gul nivå och övar upp motorik, balans och styrka genom fysisk aktivitet och lekar. Träningarna är på onsdagarna och oftast med utgångspunkt från klubbstugan men vi besöker även andra områden i närheten. Vi introducerar även tävlingar, först närtävlingar för att prova på och senare nationella tävlingar i närheten av Borlänge.

För 2018 gäller följande grupper och startdatum:

HD7 startar 9/5, ledare Per och Elin
HD8 startar 11/4, ledare Sofia, Lisa och Eva
HD9 startar 11/4, ledare Anna, Daniel, Emma C och Jörgen
HD10 startar 11/4, ledare Johanna och Malin
HD12 startar 11/4, ledare Emma Ö, Ellinor och Anna J

Mer info finns här: Inbjudan HD7-12 2018

Bildspel från föräldramötet: Bildspel

Ungdomsträning

Ungdomarna från 13 upp till 16 år är indelade i grupper som ibland tränar ihop med övriga klubben och ibland även deltar på teknikträningar som samordnas mellan närliggande klubbar. Teknikträningen är på orange till svart nivå och vi introducerar även konditionsträning. Vi provar på att springa stafett och åker på gemensamma tävlingsresor.

Mer info finns här: HD 13-16

Nybörjarkurs för föräldrar

I år har vi nöjet att bjuda in till en nybörjarkurs för föräldrar: Inbjudan