Ändringar på sidan

Här visas en lista på ändringar/förbättringar/tillägg på sidan som kommer att genomföras.
Skriv era synpunkter längst ner på denna sida och så förs en diskussion om den ska komma med på listan.
Listan betas av Peter och Ville

  1. Kalender med månadsvy
  2. Tydligare avgränsning mellan gästboksinlägg (Nils Olsson)
  3. Fixa ordningen av formulärsnamnen i gästboken (Peter, Sven, Ville)
  4. Byte av plats mellan namn och inlägg i tab-gästboken
  5. Puff om Tunas bragder i högerspalten (medaljer och vinster) (Ville)

hur man blir medlem
arrangemangshistorik
fakturaadress
bankgiro-nr
kontaktuppgifter för hemsidan

Arrangemang

Samarbetspartners

GULD

BRONS

ÖVRIGA