Mari-Louise efterträder Mats

Vi i Stora Tuna OK har fått en ny styrelseordförande. Mari-Louise Lundgren efterträder Mats Bayard som stiger åt sidan efter sex år som ordförande och i tackar honom för den här tiden.

Mari-Louise Lundgren har de senaste åren varit ledamot i Svenska orienteringsförbundets styrelse. Men nu avgår hon ur SOFT-styrelsen i samband med
förbundsmötet 17-18 mars. Bara ett par timmar senare kommer hon att leda det första styrelsemötet i Stora Tuna OK.

– Min första tid som ordförande kommer att präglas av att jag ska lyssna och prata med medlemmarna så mycket som möjligt. Det ska sedan ligga till grund för hur jag vill vi ska arbeta vidare inom klubben, säger Mari-Louise Lundgren och fortsätter:

– Personligen vill jag att verka för att skapa positiv energi i föreningen, men inte kräva för mycket av medlemmarna när det gäller arbetsinsatser. I dag finns det nämligen många i klubben jobbar riktigt bra. Detta skapar en fin grund för bra elit, ungdoms- och motionsverksamhet.

Årsmötet präglades annars av en positiv stämning eftersom Stora Tuna kan se tillbaka på ett tävlingsmässigt mycket framgångsrikt år samtidigt som det ser lovande ut även inför 2012.

Den nya styrelsen ser ut så här:

Ordf: Marie-Louise Lundgren
Vice ordf: Anders Hansson
Kassör: Sven Alexandersson
Sekreterare: Niklas Löwegren
Ordf arrangemangskom: Erik Sundberg
Ordf ungdomskom: Jonas Lång
Ordf Senior och juniorkom: PeO Svensk
Ordf tränings och tävlingskom: Anna Mårsell
Ordf motionskom: Lena Gillgren

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av