Resursgrupper uppdaterad

admin —  2011-11-01

I söndags hade vi ett styrelsemöte och då förtydligades underlaget avseende resursgrupper. Således bifogas här en ny version.

admin

Posts