Ommöblering i jourgrupperna inför 2012

I samband med årsmötet i våras beslutade vi att göra en omorganisation av jourgrupperna inför 2012. Bakgrunden till förändringen är att verksamheten har förändrats mycket sedan jourgrupperna infördes för ca 30 år sedan. I början utförde de stor del av klubbens verksamhet, men idag har mycket av arbetet flyttats till kommittéerna. Vi vill nu stötta kommittéerna med resursgrupper som arbetar i den löpande verksamheten.

Syftet med förändringen är att få mer kontinuitet och tätare samarbete. Vi har samma mängd arbete som skall utföras men vi delar upp arbetet utifrån kommittéerna istället för ”nummer” i jourgruppen. Genom förändringen fångar vi även in saker som idag ligger lite utanför kommittéerna eller jourgrupperna.
Mer information finns på länken nedan.

Vad vill du jobba med?
Vi etablerar 14 st resursgrupper. Som en del av genomförandet vill att du besvarar en enkät där du anger olika alternativ som du i första han vill jobba med. Du får ett inom kort ett mail från ett företag som heter Zondera med en länk till enkäten, som vi vill att du besvarar senast 2011-11-13.

Frågor och synpunkter? Vänd er till Mats Bayard på mats@bayard.nu.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av