Information från Årsmötet

Stora Tuna OK:s årsmöte beslutade att ge styrelsen mandat att sälja Sörbostugan och att ändra klubbemblemet. Eftersom alla medlemmar inte var med på årsmötet vill vi informera om dessa beslut och ge alla medlemmar möjlighet att inkomma med synpunkter.

Försäljning av Sörbostugan
Bakgrunden till försäljningen är att Sörbostugan används i allt mindre omfattning samtidigt som driftskostnaden är hög (45 000 kr netto per år). Dessutom tillkommer underhålls- och reparationskostnader. Endast Korpens bingopromenader är den regelbundna aktivitet som bedrivs i Sörbo. Uthyrningen av Sörbostugan till skolor, dagis och militären har också minskat.
I dag bedrivs mycket av tränings- och ungdomsverksamheten istället i Skräddarbacksstugan. Som en jämförelse är driftkostnaden i Skräddarbacken cirka 30 000 kr per år. Skräddarbacksstugan är glädjande nog väldigt mycket utnyttjad.

Årsmötet gav styrelsen mandat att sälja Sörbostugan med följande förbehåll:
1. försäljningen ska ske först när marknadsmässig ersättning kan erhållas
2. styrelsen ska informera medlemmarna innan försäljningen genomförs
3. ersättningen från försäljningen ska placeras i riskfri förvaltning
4. ersättningen ska användas för långsiktig utveckling av föreningen efter beslut på årsmöte
5. ersättningen kan ej användas i verksamheten utan att årsmötet har fattat beslut om detta.

Ändra ”IK” i emblemet till ”OK”
Bakgrunden är att klubbemblemet innehåller ”IK” som ju inte motsvarar klubbens nuvarande namn. Samtidigt vill vi behålla ”arvet” från STIK och hålla det ett avtal som finns med Stora Tuna IK om att vi ska använda emblemet. Vi vill därför efter en dialog med Stora Tuna IK få ett godkännande om att ändra ”IK” till ”OK” i emblemet. Inga andra ändringar ska göras.

Önskar ni ytterligare information eller inkomma med synpunkter är ni välkomna att kontakta ordförande Mats Bayard eller sekreterare Niklas Löwegren.

/Styrelsen

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av