Kanslitjänsten upphör

Från den 1/7 så har vi inte längre tillgång till kansliets tjänster. Styrelsen har valt att inte förlänga avtalet med kansliet. Detta sker för att spara in en stor utgift som vi hellre vill använda i verksamheten. De tjänster som tidigare utfördes av kansliet kommer framgent att utföras i klubbens kommittéer. På medlemssidorna finns en finns en beskrivning av vilken kommitté som ansvarar för de olika tjänsterna.

/Styrelsen

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av