Medlemsundersökning

Inför årsmötet och som en del av Tunas planering av verksamheten genomför Stora Tuna Tuna OK en medlemsundersökning. Undersökningen är en del av Stora Tunas arbete med att utveckla verksamheten och syftar till att ge såväl styrelse som medlemmarna en bild över vad vi tycker fungerar bra och vad som kan utvecklas.

Registrera dig i det nya medlemsregistret innan 10 februari ifall du vill vara med!
=> Till det nya medlemsregistret

Några dagar efter den 10 februari får medlemmar som har registrerat sig ett e-brev från ett företag som heter ZonderaCom AB (http://www.zondera.com) som vi anlitat för att genomföra medlemsundersökningen.

Resultatet kommer endast att redovisas för Stora Tuna som helhet samt för olika grupper, t.ex. gruppen ”äldre än 40 år”. Enskilda svar är att anse som konfidentiell information men ett undantag. Detta gäller en fråga som syftar till att få en bild över hur den som svarar vill vara engagerad avseende arbetsinsatser inom Stora Tuna OK.

Jag hoppas att du vill ta dig den tid, ca 10 minuter, det tar att svara på de frågor som undersökningen innehåller.

Ta nu tillfället i akt och gör din röst hörd. Påverka Tunas framtida utveckling!

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av