Ny lösning för betalningar

I vår verksamhet hanteras många betalningar från medlemmarna vilket
kräver en hel del administration. Nu vill vi nyttja nya tekniska möjligheter
avseende betallösningar vilket skall leda till en minskad administration.
Därmed frigörs tid och pengar till vår kärnverksamhet; Att orientera !

När vi ”stänger” 2008 års verksamhet och sänder ut underlag för avräkning av startavgifter passar
vi på att införa en elektronisk betallösning. Det gör det möjligt att betala via kort eller Internetbank.

Har man inte kort eller Internet bank kan betalning ske på traditionellt sätt via
postgiro.

Läs hela informationsbrevet här

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av