Planeringsmöte 28e oktober

OL säsongen 2008 är snart avslutad och STOK har haft många framgångar. För att lyckas än bättre 2009 påbörjar vi planeringen inför nästa år redan nu. Därför kallar vi till ett planeringsmöte den 28 oktober i Skräddarbacksstugan

Resultatet av mötet ger ett bidrag till framtagandet av föreningsplanen 2009, vilken fastslås vid årsmötet. På agendan står följande;

* Gemensamma mål/aktiviteter 2009
o Arrangemang/aktiviteter etc.
o Tävlingar; grov planering
o Träningar; presentation av grundtanke med Tunas träningsår – ev ändringar efter disk.
* Arrangemang 2010; Student-VM m.m.
* Hur organiserar och bemannar vi såväl föreningen som enskilda arrangemang?

Roller som måste bemannas inför 2009 är fler, bl.a. följande;

* Ansvarig för sponsorintäkter
* Ansvarig för arbetet med Peace & Love
* Ansvarig för lotterier Tunas vänner
* Ordf. i arrangemangskommittén och senior/junior kommittén
* Tävlingsledare för Tuna Ting
* Utvecklare av IT-stöd
* ….

Innan mötet erbjuder vi en möjlighet till att äta lite mat till en kostnad om 70 kr/person (om tillräckligt många önskar det), som levereras av vår samarbetspartner Kök Nyström. Anmäl om du önskar mat till mats@bayard.nu eller 0733-917880 senast den 27 oktober kl. 12.00.

Maten serveras fr.o.m. kl. 17.00 och mötet startar kl. 18.00. Vi håller på så länge vi orkar. Dagens träning får man ta innan, varför inte en morgontur?

Har du frågor eller funderingar inför planeringsmötet? Kontakta då Mats Bayard ( mats@bayard.nu) eller Elisabeth Löfås (elisabeth.lofas@objectify.se )

Styrelsen i St Tuna OK

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av