Naturpasset i Karlberg

Nu finns årets Naturpass tillgängligt. Området är Karlberg, som begränsas av riksväg 50 i sydöstra delen av kartan och Skräddarbacksvägen i kartans nordöstra del.

Se mer på ”Naturpasset”-delen av denna hemsida.

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av