Vildmarksloppet 20 juni

Inbjudan
Samling: Vid parkeringen till Rösåsens utkikstorn, vägvisning från Milsbo.
OBS! Grannklubbar inbjudes.
Karta: Skala 1:10 000 för Bana 1 och 2
Skala 1:20 000 för Bana 3 och 4
Dusch/tvätt: Saknas, våtklutmetoden rekommenderas
Transport av ”enklare” ombyte kan ske från parkeringsplats till Målplatsen.
Banor : Banlängder (och en tänkbar klassindelning)
1. ca 5 km (alla som inte nämns nedan)
2. ca 8 km (D17-20, D35, H15-16, H45-50
3. ca 10 km (D21, H17-20, H40)
4. ca 15 km (H21, H35)

Start: Samling 17.30 – 17.45
Gemensam start för samtliga banor 18.00

Anmälan: Stora Tuna IK’s kansli tillhanda senast den 15 juni

Marchgatan 18
784 63 Borlänge
tel 0243-23 39 72
Email: kansli@sttunaik.nu

Eller direkt till Göran Berglund.
Upplysningar: Göran Berglund 0243 – 23 91 46 el 070-5232347

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av