Årsmötet 21 mars 2007

Bifogat hittar du ojusterat protokoll samt bilagor från mötet. Resultatet av medlemsundersökningen redovisas i en form där svaren för olika åldrar kan utläsas. Resultatet redovisas i form av att andelen positiva svar anges (4:a eller 5:a) samt att dessa visas i färgen grönt i de liggande staplarna. För vissa frågor visas neutrala svar (3:a / gul färg) och negativa svar (1:a eller 2:a / röd färg).

Bilagor:
* Presentation från mötet
* Protokoll
* Resultatet av medlemsundersökningen

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av