PM för 4-klubbssprint Fornby Folkhögskola

Tisdagen 7/6

Samling:
Fornby Folkhögskola vid parkering. Vägvisning, skärm vid korsningen Tunavägen – Korsgårdsvägen

Parkering:
Parkering vid TC. OBS! Begränsad parkering, samåk så mycket som möjligt.

Startlista:
Anslås på St Tunas hemsida (www.sttunaik.nu), vid TC och starten.

Start:
Första start kl. 18.00.
Start 1 samtliga klasser, avstånd TC-start: 75 meter

Kartbyte:
Kartbyte i H16 och D16 klasserna.

Karta:
Kartskala 1:1 500. Lokala karttecken förekommer, redovisas tryckt på kartan och anslås på TC.

Terrängbeskrivning:
Öppen parkterräng med hus, gräs och asfaltsytor. OBS! trafikerad väg tangeras, iaktag försiktighet och följ instruktioner.

Övrigt:
Förbjudna områden är blomrabatter och andra odlade områden, dessa är inte redovisade på kartan eller markerade i terrängen.

STARTLISTA
Starlistan finns nu upplagd till höger på hemsidan under Aktuellt!

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av