60 barn och 20 ledare på klubbläger i Sörbo 20-21/

admin —  2005-05-16

Kommande fre-lör anordnas ett klubbläger för klubbens yngre förmågor i Sörbo. Lägret är till för alla tom 12 år och intresset är stort, dryga 60-talet barn och ca 20 ledare och föräldrar kommer för att testa Sörbo-terrängen. Återväxten i klubben är som synes mycket god och lägret har som huvudsyfte att ytterligare förstärka gemenskap och sammanhållning.

Ytterligare information kommer att visas på ungdomssidan.

admin

Posts