Priser efterlyses

Vi i prisgruppen håller på att samla in priser till Tuna Ting. Då det är en
dubbeltävling och det väntas många deltagare kommer det att krävas mycket
priser. Så vi skulle uppskatta om du kan bidra med något. Kolla om du har
något liggande på vinden, eller hör på din arbetsplats om ni har något att
skänka. Det är främst ungdomspriser som behövs.

Allt mottages hjärtligt av Lena Gillgren eller Ulrika Norberg.

Lena Gillgren 22 72 54, 073-629 42 66, lenis_gillis@hotmail.com
Ulrika Norberg 23 03 12 ulrika.norberg@passagen.se

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av