PM Sprint-KM

PM sprint KM 2003 lördagen den 1/11-2003

Samling 09.45 Skräddarbackens klubbstuga.
Första start kl 10.15, startlista kommer att presenteras på fredag kväll alternativt lördag morgon. Efteranmälda startar före.
Banlängd 2950 m
Skala 1:7500
Ekv 5 m
Beräknad segrartid herrklass17 min, damklass 20 min.
Stämpelsystem stiftklämma. Medtag plastficka för startkort och kontrolldefinition.

Övrigt tänkbart.
All grönmarkerad tomtmark är givetvis förbjuden. Överträdelse medför diskvalificering och livslångt ansvar för att i fortsättningen arrangera sprint KM.
Området är under ständig förändring vilket medfört att kojor rivits, nya kojor tillkommit samt att vissa stenar och höjdkurvor inte ligger där dom borde. Ha överseende med detta, en riktig orienterare förlitar sig inte på sådana smådetaljer.

Den näst bästa tuna-löparen i dam respektive herrklass ansvarar för nästa års Sprint-KM.

Välkomna önskar arrangörsstaben.

Jonas & Bilbo

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av