Viktig information ang. Efteranmälningar

I klassen H21 har det kommit så många efteranmälningar att första startande skulle fått lov att gå ut före 10.00 (I H21 startade sedan tidigare 10:30) varför vi har valt att lösa det hela genom att flytta hela de befintliga fältet 10 min framåt i tiden.

=> Startlista inkl. Efteranmälda
=> PM

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av