PM för Fyrklubbs

3:e deltävlingen
Tisdagen den 26 augusti 2003

Samling: Folkets Park i centrala Borlänge
Parkering: På befintliga p-platser NO om Folkets Park
Startlista: Anslås vid TC. STARTLISTA
Banlängder: Se startlistan
Start: Första start 18.00, i anslutning till TC
Stämplingssystem: SportIdent. Anmäl ev. ändring av bricknummer före start.
Karta: Skala 1:4000 med 3-5 m ekvidistans. Ritad 2002 och reviderad 2003.
Terrängbeskrivning: Tätorts/parkmiljö. Ett par trafikerade gator passeras under tävlingen. Ta det försiktigt!
Kontroller: Kontrollera kodsiffran nogrannt då kontrollerna sitter tätt.
Klädsel: Skor utan dobb rekomenderas. Tillåtet att springa med ej heltäckande klädsel.
Banläggare: Tomas Löfgren
Upplysningar: Mari-Louise Lundgren, 0243-156 00

Välkomna!

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av