25-manna

admin —  2002-10-07

25-manna blev lite avslaget efter det att förstalaget drabbats av en felstämpling. En kontrollsämpling i hastigste laget tog inte. Det var flera andra som stämplade samtidigt och därför var det svårt att höra pipet. Laget sprang in som en diskad 36:a. 2:a-laget klarade sig och landade på en 90:e plats. 3:e-laget upphörde att existera redan innan start på grund av allt för många sena återbud. Vi kommer igen nästa år!

admin

Posts