10-MILA TRÄNING

Inbjudan till 10-mila träning, dag eller natt, den 24 april

Plats Skenshyttan kartan

Vägvisning, skärm efter rv 50 mot Ludvika

Gemensam start kl 18.30 (dagträningen)
kl 20.30) eller när det blivit tillräckligt mörkt
(natt-träningen)

Banor Gaffling, slingor

Anmälan Domnarvets GoIF, Leif Dahlin, leif.dahlin@home.se
senast söndag 21 april

Sponsorer

Guld
Brons
Samarbetspartners

Publicerat

i

av