Kurvtagarna

Gruppen vi kallar Kurvtagarna deltar på klubbens gemensamma träningar.
Tisdagar är det intervallträning från Skräddarbacksstugan. Då finns det alltid någon att springa med oavsett hur snabb eller långsam man är. På torsdagarna är det teknikträning på olika platser runt Borlänge tillsammans med övriga Borlängeklubbar.
Ungdomarna får på detta sätt möjlighet att träna orienteringsteknik i olika terrängtyper och på nya platser.
Vi gör också resor till tävlingar och stafetter runt omkring i mellansverige.

Ledare för gruppen är:

Johan Östberg
Catta Öberg