Resursgrupper

För att f??rdela klubbarbetet har Stora Tuna ett antal resursgrupper, som ska stödja kommittéerna och andra grupper i det löpande arbetet. Alla grupperna är knutna till en viss kommitté. Resursgrupperna är olika stora beroende på behov och intresse. I varje grupp finns en utpekad ledare som ??r ansvarig för kontakterna med kommitt??n. Inom resursgrupperna fördelar man arbetet som man vill.
Vi vill att alla våra aktiva finns med i någon av resursgrupperna. Du kan vara med i flera men det är önskvärt att du har en bastillhörighet. På medlemssidorna finns information om resursgrupperna och vilka som tillh??r de olika grupperna. De medlemmar som (ännu) inte ingår i någon grupp är registrerade i poolen. När vi har större arrangemang, OL-tävlingar, Blodomlopp, städning av Skräddarbacken mm så beh??vs alla medlemmar oavsett vilken resursgrupp man tillhör.
Arbetet med att administrera dessa grupper saknas fn men du kan höra av dig till ordförande Mari-louise Lundgren eller prata med någon av kommittéordförandena om du vill ändra tillhörighet.